Organisatie
Diensten
Werkterreinen
Opdrachtgevers
Ervaring
Overige activiteiten
Contact
Colofon

Organisatie


Focuscultura is opgericht door Yvonne Heygele, cultureel antropologe. Zij heeft meer dan 25 jaar gewerkt in de multiculturele samenleving van Rotterdam en omgeving. Sinds 2008 is het werkgebied uitgebreid naar landelijk niveau.
Focuscultura beschikt over een uitgebreid regionaal en landelijk netwerk van organisaties van en voor migranten, sleutelfiguren uit verschillende migrantengemeenschappen, welzijnsinstellingen, culturele instellingen, organisaties op het gebied van diversiteit, trainers en adviseurs, kunstenaars, fotografen en vormgevers. Waar nodig worden bij opdrachten ook derden ingeschakeld.

Focuscultura is in 2008 van start gegaan. Praktische, toegepaste ervaring en netwerk worden productief gemaakt ten behoeve van de actuele vragen van deze tijd en maatschappelijke omgeving.

(update: 19 november 2018)
info@focuscultura.nl